Vil du vide mere?

Her finder du svar på en række af de mest almindelige spørgsmål.
Finder du ikke svar på det, du søger, eller er du interesseret i at høre mere om Travbyen, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på denne side.

Group 8

 • Hvad skal der bygges i Travbyen?

  Travbyen bliver en blandet bydel med cirka 400 boliger.

  Rundt om et stort grønt område kaldet 'det grønne hjerte' bygges en blanding af boliger, små lokale butikker, erhverv, P-huse samt en daginstitution.

 • Hvornår går byggeriet i gang?

  Inden der kan sættes en spade i jorden, skal der først udarbejdes en lokalplan og godkendelsen skal på plads. Det arbejde forventes at strække ind i 2024.

  Første fase af det egentlige byggeri forventes opstartet i 2024, og i mellemtiden etableres "Det grønne hjerte" og flere midlertidige installationer. Læs mere om midlertidige aktiviteter

 • Hvornår er det meningen, at det nye bykvarter står helt færdig?

  Området forventes at blive etapemæssigt udbygget over et antal år. Hvornår det står endeligt færdigt, kender vi endnu ikke datoen på. 

 • Hvor mange boliger kommer der, og hvilke typer?

  Der etableres ca. 400 boliger som en blanding mellem by-villaer, rækkehuse og etagebyggerier. Bofællesskaber og seniorboliger ventes inkluderes, men der laves ikke plejeboliger.

 • Kan man købe en byggegrund?

  Travbyen bliver en bydel med mange forskellige typer boliger, herunder byvillaer. 

  Begrebet "byvilla" dækker over et hus på en lille grund, typisk i to plan. På et senere tidspunkt vil det blive muligt at købe en grund for at opføre en byvilla. For at fremme bæredygtigheden, vil vi motivere til at bygge så små huse som muligt ved f.eks. at opføre fælles faciliteter som dele-værksteder, dele-værelser osv. for at mindske sjældent benyttede arealer i egen bolig.

 • Kan man skrive sig på venteliste til en bolig?

  Det er ikke muligt at blive skrevet på venteliste på nuværende tidspunkt.

  Når vi senere ved mere om, hvilke typer af boliger der kommer og deres placering/størrelser, vil vi give mulighed for at skrive sig op. Det forventes først at blive i løbet af 2024, når lokalplanen er på plads.

 • Hvilken type erhverv forventes der at komme i området?

  Vores ambition er at udvikle et bæredygtigt bykvarter, der kan bidrage til at gøre Billund til 'Børnenes Hovedstad'. Vi kommer til at have et såkaldt PLAY Campus i området, som skal rumme organisationer og institutioner, der relaterer sig til temaet læring gennem leg.

  Hvilke konkrete organisationer, institutioner eller foreninger det bliver, er vi i gang med at afklare i dialog med relevante aktører i Billund.

 • Hvad er PLAY Campus?

  PLAY Campus bliver et nyt samlingssted med workshops, konferencer, udstillinger og oplevelser af leg. Her inviteres virksomheder og organisationer, der arbejder med leg og læring til at være med til at skabe et nyt videns- og oplevelsescentrum for leg.

 • Vil beboere få indflydelse på bydelen?

  Fællesskabet i Travbyen skal udvikles, dyrkes og drives af dem, der bor der. Derfor vil vi etablere en bydelsforening, så beboerne får formende indflydelse på udviklingen af byrum, bylivsaktiviteter og fælles faciliteter.

 • Er Travbyen åben for andre end beboerne i bydelen?

  Travbyen skal være en levende bydel, der binder Billund sammen og supplerer de aktiviteter, handelsliv mm., som blomstrer andre steder i byen.

  Det grønne hjerte og Playline er steder, som alle kan benytte sig af. 

 • Hvordan bliver parkeringsforholdene?

  Travbyen skal være et sted, hvor det er nemt, naturligt og rart at leve bæredygtigt. For at skabe plads til en bæredygtig bydel med masser af grønt og et sikkert miljø for beboerne, bliver bydelen designet til fodgængere og cyklister med fælles parkeringsfaciliteter. 

  Der etableres tre store P-huse med bl.a. el-ladestandere og delebilsordning, som skal kunne rumme 90% af bilerne. Enkelte boliger ud mod hovedvejene (ca. 10%) vil få mulighed for parkering aht. gangbesværede og handicappede beboere.

  Der vil blive mulighed for at aflevere ting og møbler ved sin bolig, men for langt de fleste bliver det ikke muligt at parkere der.

 • Hvad bliver der af fælles faciliteter?

  Travbyen skal være en mangfoldig bydel med et stærkt naboskab, hvor det er nemt at sætte sit præg og forme fællesskaberne. 

  Derfor vil der blive lagt vægt på at etablere gode beboerdrevne mødesteder, hvor man kan samles i større eller mindre fællesskaber mellem generationer og nationaliteter. Størrelse og udformning af disse steder er ikke på plads endnu.

 • Hvilke muligheder bliver der for at dyrke sport og motion?

  I Travbyen skal der være gode muligheder for leg og fysisk udfoldelse både ude og inde. 

  Det tilstræbes at gøre plads til sportsgrene som ikke allerede tilbydes i byens foreninger - det kunne eksempelvis være skate, klatring, yoga, dans, disc golf, crossfit og meget andet. Vi vil gerne i yderligere dialog om, hvad der mangler. Har du en god idé, så send os gerne dit forslag

 • Vil man kunne finde ro i Travbyen med turister langs Playline og aktiviteter i de omtalte fællesskaber?

  Husene bygges i klynger med gårdhaver, hvor det er mere privat (for beboere) og mange med balkon eller egen lille have (for beboerne i huset). De klimamæssige krav til (lyd)isolering betyder, at selve boligen vil opleves meget privat.

 • Bliver Travbyen kun en bydel for børnefamilier?

  I udviklingen af Travbyen lægges der vægt på, at det skal blive en bydel for alle aldersgrupper, nationaliteter, familiesammensætninger osv.

  Når vi eksempelvis taler om leg i bydelen, er det i orderts bredeste forstand. F.eks. kan madkurser, danseskole, værksteder, petanque osv. være som leg for både børn, unge og voksne. Installationer og arkitektoniske løsninger må også gerne være legende i sine udtryk.

 • Vil der være noget for de unge?

  De unge er en vigtig del af byen, også i den nye bydel. Vi vil invitere unge ind til en samskabende proces for sammen at skabe nogle af de tilbud, de savner i dag. Der vil være fokus på forskelligheden i de unges præferencer.

 • Kommer der et gymnasium i området?

  Vi har gjort plads til muligheden for at etablere en uddannelsesinstitution i området, men har ikke konkrete planer om at bygge et gymnasium.

 • Kommer der en børnehave?

  Der er reserveret plads til en institution i bydelen, da befolkningstilvæksten og geografien vil tale herfor. Men det er en politisk (byråds) beslutning, om man ønsker en ny institution, og hvor den i givet fald skal ligge.

 • Kommer der dagligvarebutikker og/eller større forretninger?

  Området udlægges ikke til hverken dagligvarebutikker eller større forretninger. Ønsket er at fastholde handelslivet i midtbyen, men samtidigt understøtte små lokale initiativer som f.eks. et is-hus eller lille café, som kan skabe liv i Travbyen.

Skriv til os

Fik du ikke svar på dine spørgsmål eller har du brug for at komme i kontakt med os?

Så er du velkommen til at kontakte os ved at bruge kontaktformularen nedenfor.

Vi anvender dine personoplysninger til at besvare din henvendelse og vil i nogle tilfælde kontakte dig for at høre nærmere om dit forslag eller yderligere dialog med henblik på eventuelt at inddrage indkomne forslag i udviklingen af området. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Teamet bag Travbyen

Travbyen udvikles af et projektteam fra KIRKBI – i samarbejde med rådgivere, entreprenører og arkitekter. Travbyen er en holdindsats, og vi arbejder alle hver dag for, at projektets værdier og visioner rent faktisk bliver til virkelighed.

På billedet ses fra venstre: Frederik Sandberg (driftsansvarlig), Morten Astrup (teknisk drift), Christian Aaen (bygningsadministrator), Helle Thostrup (juridisk ansvarlig), Martin Guldborg (projektleder på myndighedsspor, landskab og byggemodning), Tine Heide Straarup (kommunikationsansvarlig), Jan Haaning Thomsen (projektleder på boliger), Tanja Angelika Hansen (projektassistent), Trine Søndergaard Dahl (projektleder på fælleshus og forsøgsbyggerier), Christian Nørgaard (projektansvarlig) og Torben Dahl (projektadministration).