Vil du vide mere?

Her finder du svar på en række af de mest almindelige spørgsmål.
Finder du ikke svar på det, du søger, eller er du interesseret i at høre mere om Travbyen, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på denne side.

Group 8

 • Hvad skal der bygges i Travbyen?

  Travbyen bliver en blandet bydel med cirka 550 boliger.

  Rundt om et stort grønt område kaldet 'det grønne hjerte' bygges en blanding af boliger, små lokale butikker, erhverv, P-huse samt en daginstitution.

 • Hvornår går byggeriet i gang?

  Første fase af byggeriet er påbegyndt i foråret 2024. Det omfatter bl.a. etablering af "det grønne hjerte", Playline, fælleshus og fire karréer med i alt 179 boliger. 

 • Hvornår er det meningen, at det nye bykvarter står helt færdig?

  Området forventes at blive etapemæssigt udbygget over et antal år. Hvornår det står endeligt færdigt, kender vi endnu ikke datoen på. 

 • Hvor mange boliger kommer der, og hvilke typer?

  I Travbyen etableres i alt ca. 550 boliger som en blanding mellem by-villaer, rækkehuse og etagebyggerier. 

  I første fase, som ventes færdig i anden halvdel af 2026, opføres 179 boliger. 

 • Kan man skrive sig på venteliste til en bolig?

  På nuværende tidspunkt er vi ikke klar til at tage imod opskrivninger til venteliste, men vi har en interesseliste, hvor man kan blive noteret og kontaktet, når vi har mere information om de kommende boliger. Kontakt os her på siden via kontaktformularen.

 • Hvilken type erhverv forventes der at komme i området?

  Vi vil gerne skabe en levende bydel for både beboere, borgere og turister, og derfor har vi gjort plads til, at mindre erhvervsdrivende kan etablere sig i Travbyen.

  Lokalplanen for Travbyen giver mulighed for enkelte små butikker eller cafeer, der kan skabe mødesteder og liv i bydelen. Det kan f.eks. være muligheden for at købe en kop kaffe, en is eller en sandwich eller det kan være et mindre keramikværksted.  

 • Vil beboere få indflydelse på bydelen?

  Fællesskabet i Travbyen skal udvikles, dyrkes og drives af dem, der bor der. Derfor vil vi etablere en bydelsforening, så beboerne får formende indflydelse på udviklingen af bylivsaktiviteter og fælles faciliteter.

 • Er Travbyen åben for andre end beboerne i bydelen?

  Travbyen skal være en levende bydel, der binder Billund sammen og supplerer de aktiviteter, handelsliv mm., som blomstrer andre steder i byen.

  Det grønne hjerte og Playline er steder, som alle kan benytte sig af. 

 • Hvordan bliver parkeringsforholdene?

  Travbyen skal være et sted, hvor det er nemt, naturligt og rart at leve bæredygtigt. For at skabe plads til en bæredygtig bydel med masser af grønt og et sikkert miljø for beboerne, bliver bydelen designet til fodgængere og cyklister med fælles parkeringsfaciliteter. 

  Der etableres tre store P-huse med bl.a. el-ladestandere og delebilsordning, som skal kunne rumme 90% af bilerne. Enkelte boliger ud mod hovedvejene (ca. 10%) vil få mulighed for parkering aht. gangbesværede og handicappede beboere.

  Der vil blive mulighed for at aflevere ting og møbler ved sin bolig, men for langt de fleste bliver det ikke muligt at parkere der.

 • Hvad bliver der af fælles faciliteter?

  Travbyen skal være en mangfoldig bydel med et stærkt naboskab, hvor det er nemt at sætte sit præg og forme fællesskaberne. 

  Derfor vil der blive lagt vægt på at etablere gode beboerdrevne mødesteder, hvor man kan samles i større eller mindre fællesskaber mellem generationer og nationaliteter. Det omfatter blandt andet et fælleshus og forskellige fælles faciliteter som værksteder, byttebørs og nyttehaver. 

 • Hvilke muligheder bliver der for at dyrke sport og motion?

  I Travbyen skal der være gode muligheder for leg og fysisk udfoldelse både ude og inde. 

  Det tilstræbes at gøre plads til sportsgrene som ikke allerede tilbydes i byens foreninger - det kunne eksempelvis være skate, klatring, yoga, dans, disc golf, crossfit og meget andet. Vi vil gerne i yderligere dialog om, hvad der mangler. Har du en god idé, så send os gerne dit forslag

 • Vil man kunne finde ro i Travbyen med turister langs Playline og aktiviteter i de omtalte fællesskaber?

  Husene bygges i klynger med gårdhaver, hvor det er mere privat (for beboere) og mange med balkon eller egen lille have (for beboerne i huset). De klimamæssige krav til (lyd)isolering betyder, at selve boligen vil opleves meget privat.

 • Bliver Travbyen kun en bydel for børnefamilier?

  Vi tilstræber at udvikle Travbyen som en mangfoldig bydel, der kan rumme mennesker i alle aldre og familiesammensætninger, og med forskellige sociale, kulturelle og økonomiske baggrunde.

  Når vi eksempelvis taler om leg i bydelen, er det i orderts bredeste forstand. F.eks. kan madkurser, danseskole, værksteder, petanque osv. være som leg for både børn, unge og voksne. Gadernes forløb og de arkitektoniske løsninger vil også være legende i sine udtryk og invitere til at gå på opdagelse. 

 • Vil der være noget for de unge?

  De unge er en vigtig del af byen, også i den nye bydel. Vi vil invitere unge ind til en samskabende proces for sammen at skabe nogle af de tilbud, de savner i dag. Der vil være fokus på forskelligheden i de unges præferencer.

 • Kommer der en børnehave?

  Billund Kommune har givet tilsagn om at bygge en permanent daginstitution i Travbyen.

  Allerede i 2023 blev der etableret en midlertidig daginstitution, Gyngetræet, i den nordlige ende af området. 

 • Kommer der dagligvarebutikker og/eller større forretninger?

  Området udlægges ikke til hverken dagligvarebutikker eller større forretninger. Ønsket er at fastholde handelslivet i midtbyen, men samtidigt understøtte små lokale initiativer som f.eks. et is-hus eller lille café, som kan skabe liv i Travbyen.

Skriv til os

Fik du ikke svar på dine spørgsmål eller har du brug for at komme i kontakt med os?

Så er du velkommen til at kontakte os ved at bruge kontaktformularen nedenfor.

Vi anvender dine personoplysninger til at besvare din henvendelse og vil i nogle tilfælde kontakte dig for at høre nærmere om dit forslag eller yderligere dialog med henblik på eventuelt at inddrage indkomne forslag i udviklingen af området. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Teamet bag Travbyen

Travbyen udvikles af et projektteam fra KIRKBI – i samarbejde med rådgivere, entreprenører og arkitekter. Travbyen er en holdindsats, og vi arbejder alle hver dag for, at projektets værdier og visioner rent faktisk bliver til virkelighed.

På billedet ses fra venstre: Frederik Sandberg (driftsansvarlig), Morten Astrup (teknisk drift), Christian Aaen (bygningsadministrator), Helle Thostrup (juridisk ansvarlig), Peter Secher (projektleder på myndighedsspor, landskab og byggemodning - ikke med på foto), Tine Heide Straarup (kommunikationsansvarlig), Jan Haaning Thomsen (projektleder på boliger), Tanja Angelika Hansen (projektassistent), Trine Søndergaard Dahl (projektleder på fælleshus og forsøgsbyggerier), Christian Nørgaard (projektansvarlig) og Torben Dahl (projektadministration).