Privatlivspolitik

Group 8

Hos KIRKBI Invest A/S (”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik fastlægger klare retningslinjer for KIRKBI Invest A/S’ behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside https://www.travbyen.dk/ eller på anden vis kommunikerer med os via hjemmesiden omkring Travbyen i Billund.

 

 1. Dataansvarlig

KIRKBI Invest A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
KIRKBI Invest A/S
Koldingvej 2
DK-7190 Billund
CVR nr. 31159830
Telefon: 75 33 88 33
E-mail: travbyen@kirkbi.com

 

 1. Formål, behandlingsgrundlag og typer af personoplysninger

Vi har nedenfor opridset med hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger, når du interagerer med os vedrørende Travbyen i Billund.

 

a. For at besvare henvendelser
Hvis du kontakter os via kontaktoplysningerne på hjemmesiden eller på anden vis, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse. Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, telefonnummer og emnet for din henvendelse.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) som behandlingsgrundlag for denne behandling, da det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig og vil kun opbevare dem, så længe det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse og til evt. dokumentation, hvilket afhænger af den konkrete henvendelse.

b. Billeder, videoklip m.v. fra arrangementer

I forbindelse med arrangementer vedrørende Travbyen vil vi i nogle tilfælde tage stemningsbilleder, videoklip eller lignende (herefter ”Optagelserne”) af aktiviteterne. I den forbindelse vil vi kunne behandle dine personoplysninger (dit billede).

Vi bruger Optagelserne internt for at kunne fortælle om Travbaneprojektet og til intern evaluering. Vi anvender herudover Optagelserne til ekstern kommunikation om Travbaneprojektet, herunder i præsentationer, rapporter og andet eksternt materiale og på hjemmesiden for Travbyen, hvor vi eventuelt kan anvende enkelte billeder på hjemmesiden omkring Travbyen med henblik på at kunne kommunikere om udviklingen af Travbyen og inddragelse af borgerne ved udvikling af området. Vi anvender ikke billederne til markedsføring.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) som behandlingsgrundlag for denne behandling. Vores interesse er at kunne dokumentere Travbaneprojektet, borgerinddragelsen og at kunne kommunikere om udviklingen af Travbyen, som beskrevet ovenfor.

Vi opbevarer Optagelserne så længe, det er nødvendigt i forhold til ovenstående formål. Når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor, vil personoplysningerne blive slettet.

c. For at behandle forslag til aktiviteter eller udvikling af området
Hvis du indsender forslag til aktiviteter eller udvikling af området, enten via kontaktformularen, kontaktoplysningerne på hjemmesiden eller på anden vis, vil vi behandle dine personoplysninger for eventuelt at kunne besvare din henvendelse og vurdere dit forslag. Vi vil i den forbindelse også kunne kontakte dig for at høre nærmere om dit forslag eller yderligere dialog med henblik på at inddrage forslag i udviklingen af området.

Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, telefonnummer og indholdet af dit forslag.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) som behandlingsgrundlag for denne behandling, da det er nødvendigt for at kunne vurdere dit forslag og kommunikere med dig omkring dit forslag med henblik på eventuel inddragelse i udviklingen af området.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig og vil kun opbevare dem, så længe det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse, vurdere eller følge op på dit forslag, hvilket afhænger af den konkrete henvendelse.

d. Brug af vores hjemmeside
Vi anvender cookies på hjemmesiden. Se mere i vores cookiepolitik: https://www.travbyen.dk/cookiepolitik/ 

e. Arrangementer, events, workshops m.v.
Hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer, events, workshops m.v. vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne administrere din tilmelding og kommunikere med dig før, under og efter det pågældende arrangement. For at kunne administrere tilmeldinger til arrangementer m.v. behandler vi kun almindelige personoplysninger om dig, herunder navn, e-mail, telefonnummer, alder, stilling, arbejdsplads, hvilket arrangement/workshop, du ønsker at deltage i, og sprogpræferencer.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) som behandlingsgrundlag, hvis dit samtykke kræves ved deltagelse i den pågældende workshop. Vi kan også anvende databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) som behandlingsgrundlag, når du tilmelder dig et arrangement, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde aftalen med dig vedrørende din deltagelse, samt anvende interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) som grundlag for behandlingen, hvor den legitime interesse er at administrere arrangementerne og efterfølgende udsende evalueringsskemaer m.v.

Vi indsamler normalt personoplysningerne direkte fra dig, men vi kan også modtage dem fra en anden, der foretager tilmeldingen på dine vegne, eksempelvis din arbejdsgiver.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det det er nødvendigt for at kunne gennemføre de pågældende arrangementer og at evaluere det. Er et arrangement en del af flere sammenhængende arrangementer, opbevarer vi din personoplysninger indtil hele forløbet er afsluttet og evalueret.

 

 1. Modtagere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med KIRKBI Invest A/S leverer relevante ydelser, eksempelvis IT-ydelser. Sådanne serviceleverandører er underlagt en databehandleraftale, og databehandlere må ikke bruge dine oplysninger til andre formål end at behandle dem på vegne af os.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.

 

 1. Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

KIRKBI Invest A/S overfører, opbevarer og behandler dine oplysninger (inkl. personoplysninger og indhold) både i og uden for Danmark. Hvor end i verden dine personoplysninger overdrages, opbevares eller behandles af os eller af en leverandør på vores vegne, vil vi tage rimelige forholdsregler for at sikre at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag:

 1. Bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules)
 2. Landet er godkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller modtageren er certificeret under f.eks. EU-U.S. Data Privacy Framework.
 3. Hvis landet ikke er godkendt af EU-Kommission som havende et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, vil vi sikre overførsel på følgende måde:
 • Ved brug af EU-Kommissionens standardkontrakts-bestemmelser.
 • Ved indhentelse af dit samtykke til overførslen.

 

 1. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

 1. Sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de under punkt 2 anførte formål. Det kan ske, at vi behandler og opbevarer oplysningerne i længere periode, hvis de er anonymiseret, eller hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare dem.

 

 1. Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

 • Du har ret til at få indsigt i og få rettet eller slettet de oplysninger, som vi behandler om dig,
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i markedsføringsøjemed
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Bemærk, at der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. altid har ret til dataportabilitet – det afhænger af de specifikke omstændigheder omkring behandlingsaktiviteten.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du kontakter os på e-mail, vil det være nødvendigt at få bekræftet din identitet af sikkerhedshensyn.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
T: +45 33 19 32 00
E: dt@datatilsynet.dk 

 

 1. Ændring af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye og forbedrede funktioner eller for at forbedre vores hjemmeside.

 

 1. Kontakt

Skriv til travbyen@kirkbi.com med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette dine personlige oplysninger, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret d. 19. december 2023