Fakta om Travbyen

Her kan du læse mere om tidsplanen for byggeriet samt hvad vi opfører i den første fase.
Du kan også finde svar på en række af de mest almindelige spørgsmål.

Group 8

Tidsplan

Første fase af byggeriet af Travbyen er nu godt i gang. Vi bygger 180 boliger, og går alt efter planen, kan de første beboere flytte ind i slutningen af 2026. Opskrivning starter medio 2025.

Vi tog det første spadestik den 9. april 2024. Her blev byggeriet af byggefelt 1-4, Playline, det grønne hjerte og fælleshuset sat i gang. Fase 1 forventes afsluttet i slutningen af 2026.

I løbet af 2024 starter vi planlægning af næste fase, som omfatter ungeboliger, daginstitution og permanent parkering.

Det er ikke besluttet endeligt, hvornår de efterfølgende faser igangsættes. Dermed ved vi endnu ikke, hvornår Travbyen er færdigudviklet.

 • Hvad skal der bygges i Travbyen?

  Travbyen bliver en blandet bydel med cirka 550 boliger og fælles faciliteter til deling mellem beboerne. 

  Vi etablerer et stort grønt område kaldet 'det grønne hjerte' og forlænger Billunds legesti 'Playline'. 

  Derudover skaber vi plads til små lokale butikker, permanent parkering samt en daginstitution.

 • Hvornår går byggeriet i gang?

  Vi er i gang med den første fase af byggeriet, som omfatter 180 boliger, etablering af "det grønne hjerte", Playline og fælleshus. 

 • Hvornår er det meningen, at det nye bykvarter står helt færdig?

  Området bliver udbygget i etaper over et antal år. Det er ikke besluttet endeligt, hvornår de næste faser igangsættes. Dermed ved vi endnu ikke, hvornår Travbyen er færdigudviklet.

 • Hvor mange boliger kommer der, og hvilke typer?

  I Travbyen etableres i alt ca. 550 boliger. I første fase, som ventes færdig medio 2026, opføres 180 boliger, alle med 2-5 værelser: 

  • 51 rækkehuse (54-149 m2)
  • 113 etageboliger (41-129 m2)
  • 16 urbane villaer (116-143 m2)
 • Kan man skrive sig på venteliste til en bolig?

  Fra medio 2025 forventer vi at kunne være klar til opskrivning, herunder specifikke oplysninger om de enkelte boliger.

  Hvis man skriver sig op til vores nyhedsbrev, er man sikker på at være blandt de første, der får besked, når vi sætter gang i salg og udlejning af boliger.

 • Kan man købe en byggegrund?

  Der bliver ikke sat byggegrunde til salg i fase 1, og vi ved endnu ikke om det bliver en mulighed på sigt.

 • Hvilken type erhverv forventes der at komme i området?

  Vi vil gerne skabe en levende bydel for både beboere, borgere og turister, og derfor har vi gjort plads til, at mindre erhvervsdrivende kan etablere sig i Travbyen.

  Lokalplanen for Travbyen giver mulighed for enkelte små butikker eller cafeer, der kan skabe mødesteder og liv i bydelen. Det kan f.eks. være muligheden for at købe en kop kaffe, en is eller en sandwich eller det kan være et mindre keramikværksted.  

 • Vil beboere få indflydelse på bydelen?

  Fællesskabet i Travbyen skal udvikles, dyrkes og drives af dem, der bor der. Derfor vil vi etablere en bydelsforening, så beboerne får indflydelse på udviklingen af bylivsaktiviteter og fælles faciliteter.

 • Er Travbyen åben for andre end beboerne i bydelen?

  Travbyen skal være en levende bydel, der binder Billund sammen og supplerer de aktiviteter, handelsliv mm., som blomstrer andre steder i byen.

  Det grønne hjerte og Playline er steder, som alle kan benytte sig af. 

 • Hvordan bliver parkeringsforholdene?

  Travbyen skal være et sted, hvor det er nemt, naturligt og rart at leve bæredygtigt. For at skabe plads til en bæredygtig bydel med masser af grønt og et sikkert miljø for beboerne, bliver bydelen designet til fodgængere og cyklister med fælles parkeringsfaciliteter. 

  Der etableres tre store P-huse med bl.a. el-ladestandere og delebilsordning, som skal kunne rumme størstedelen af bilerne. Enkelte boliger ud mod hovedvejene vil få mulighed for parkering aht. gangbesværede og handicappede beboere.

  Der vil blive mulighed for at aflevere ting og møbler ved sin bolig, men for langt de fleste bliver det ikke muligt at parkere der.

 • Hvad bliver der af fælles faciliteter?

  Travbyen skal være en mangfoldig bydel med et stærkt naboskab, hvor det er nemt at sætte sit præg og forme fællesskaberne. 

  Derfor vil der blive lagt vægt på at etablere gode beboerdrevne mødesteder, hvor man kan samles i større eller mindre fællesskaber mellem generationer og nationaliteter. Det omfatter blandt andet et fælleshus og forskellige fælles faciliteter som værksteder, byttebørs og nyttehaver. 

 • Hvilke muligheder bliver der for at dyrke sport og motion?

  I Travbyen skal der være gode muligheder for leg og fysisk udfoldelse både ude og inde. 

  Det tilstræbes at gøre plads til sportsgrene som ikke allerede tilbydes i byens foreninger - det kunne eksempelvis være street basket, skate, klatring, yoga, dans, disc golf, crossfit og meget andet. Vi vil gerne i yderligere dialog om, hvad der mangler. Har du en god idé, så send os gerne dit forslag

 • Vil man kunne finde ro i Travbyen med turister langs Playline og aktiviteter i de omtalte fællesskaber?

  Husene bygges i klynger med gårdhaver, hvor det er mere privat (for beboere) og mange med balkon eller egen lille have (for beboerne i huset). De klimamæssige krav til lydisolering betyder, at selve boligen vil opleves meget privat.

 • Bliver Travbyen kun en bydel for børnefamilier?

  Vi tilstræber at udvikle Travbyen som en mangfoldig bydel, der kan rumme mennesker i alle aldre og familiesammensætninger, og med forskellige sociale, kulturelle og økonomiske baggrunde.

  Når vi eksempelvis taler om leg i bydelen, er det i orderts bredeste forstand. F.eks. kan madkurser, danseskole, værksteder, petanque osv. være som leg for både børn, unge og voksne. Gadernes forløb og de arkitektoniske løsninger vil også være legende i sine udtryk og invitere til at gå på opdagelse. 

 • Vil der være noget for de unge?

  De unge er en vigtig del af byen, også i den nye bydel. Vi tilstræber, at Travbyen til stadighed kan tilbyde væresteder for unge, både i det fri og i bygningerne. Desuden vil vi i næste etape arbejde med ungeboliger i form af mindre studios/lejligheder.

 • Kommer der en børnehave?

  Billund Kommune har givet tilsagn om at bygge en permanent daginstitution i Travbyen.

  Allerede i 2023 blev der etableret en midlertidig daginstitution, Gyngetræet, i den nordlige ende af området med plads til i alt 60 vuggestue- og børnehavebørn. 

 • Kommer der dagligvarebutikker og/eller større forretninger?

  Området udlægges ikke til hverken dagligvarebutikker eller større forretninger. Ønsket er at fastholde handelslivet i midtbyen, men samtidigt understøtte små lokale initiativer som f.eks. et is-hus eller lille café, som kan skabe liv i Travbyen.

Teamet bag Travbyen

Travbyen udvikles af et projektteam fra KIRKBI – i samarbejde med rådgivere, entreprenører og arkitekter. Travbyen er en holdindsats, og vi arbejder alle hver dag for, at projektets værdier og visioner rent faktisk bliver til virkelighed.

På billedet ses fra venstre: Frederik Sandberg (driftsansvarlig), Morten Astrup (teknisk drift), Christian Aaen (bygningsadministrator), Helle Thostrup (juridisk ansvarlig), Peter Secher (projektleder på myndighedsspor, landskab og byggemodning - ikke med på foto), Tine Heide Straarup (kommunikationsansvarlig), Jan Haaning Thomsen (projektleder på boliger), Tanja Angelika Hansen (projektassistent), Trine Søndergaard Dahl (projektleder på fælleshus og forsøgsbyggerier), Christian Nørgaard (projektansvarlig) og Torben Dahl (projektadministration).