0
01 / 02

Travbyen - en ny bydel i børnenes hovedstad

Billunds forhenværende travbane skal udvikles til en bydel, der kan bidrage til udviklingen af Billund som børnenes hovedstad. Et særligt sted i verden, hvor leg, læring og kreativitet er nøgleord for alt, hvad vi gør.

Travbyen udvikles i en åben proces

Billund skal være verdens bedste by for børn, voksne og verden. For at Travbyen kan blive et særligt samlingssted, inviteres Billunds børn og borgere løbende til at give ideer til, hvordan visionen for det nye kvarter kan realiseres i praksis.

Vi bygger på værdier

Travbyen realiseres ved at arbejde med fire grundværdier, som beskriver de overordnede mål for kvarteret. Værdierne vil blive brugt til at udvikle og designe Travbyens byrum, bygninger, boliger, institutioner, butiksliv, fælles faciliteter osv.

Værdierne fastlægger ikke, hvordan bygninger og byrum skal se ud eller hvor store de skal være, men hvad der skal kendetegne livet i den nye bydel. 

Det grønne hjerte

Travbyen får et stort grønt hjerte, hvor naturen kan udfolde sig. Det grønne hjerte indtager over halvdelen af områdets areal og vokser ind imellem husene, der bliver samlet i klynger omkring mindre grønne rum. Det grønne hjerte skal styrke områdets biodiversitet og give beboerne mulighed for en hverdag i tæt kontakt med naturen.

Hverdag i balance

Travbyen skal være et sted, hvor det er nemt, naturligt og rart at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen. Bydelen bliver designet til fodgængere og cyklister med fælles parkeringsfaciliteter.

Beboerne understøttes i at etablere deleordninger for mad og hverdagsforbrug, og der etableres fællesløsninger for deling af eksempelvis gæsteværelser og hjemmearbejdspladser, så man kan mindske sit personlige arealforbrug.

Seneste nyheder

Her kan du følge med i nyheder om udviklingen af Travbyen og de aktiviteter, der sættes i gang på området. 

Group 8