18. marts 2021

Billund Travbane skal udvikles til bæredygtigt bykvarter

Billund Travbane skal over de kommende år udvikles til et bæredygtigt bykvarter med blandede boligformer, erhverv, grønne byrum og god plads til leg og kreativitet, så det nye område kan bidrage til visionen om Billund som Børnenes Hovedstad.

I Billund Byvision, der siden 2015 har været rammen for udviklingen af Billund by, bliver området omkring Travbanen udpeget som en vigtig brik i byens udvikling. Med udgangspunkt i byvisionen tager KIRKBI i samarbejde med Billund Kommune nu hul på arbejdet med at definere, hvordan byudviklingen på Travbanen skal tage form.

Det første skridt i byudviklingen på Travbanen vil være at skabe et værdigrundlag og en helhedsplan for det nye kvarter. Her vil det bl.a. blive fastlagt hvordan natur og byrum skal udvikles, hvordan man konkret kan skabe rammer for fællesskab, leg og kreativitet for de kommende beboere og byens borgere, hvor mange og hvilke typer af boliger, der skal bygges, og hvilke institutioner og erhverv der kan understøtte områdets karakter.

Borgere inviteres i dialog

Som led i processen vil KIRKBI og Billund Kommune invitere borgere, børn og unge, virksomheder og foreninger i Billund til at byde ind med forslag og ideer. Steen Pedersen, global ejendomschef i KIRKBI, udtaler:
”Vi vil gerne have en bred dialog om udviklingen af det nye kvarter på Travbanen, så vi får så mange ideer og perspektiver med som muligt, før vi begynder at slå stregerne og lægge os fast på, hvad der skal bygges. På den måde vil vi sikre, at det nye kvarter både bliver et godt sted at være og et positivt bidrag til Billund som Børnenes Hovedstad.”

Der vil blive afholdt et åbent borgermøde til sommer, hvor alle inviteres til at give input til, hvordan det nye kvarter på Travbanen kan blive et særligt sted i Billund. Forud for dette vil der i løbet af foråret blive gennemført interviews og møder med en bred kreds af aktører i Billund med henblik på at afklare behov og ønsker til det nye kvarter. Planen er, at der i efteråret 2021 ligger et værdigrundlag og en helhedsplan for kvarteret på Travbanen, hvorefter man kan begynde at tegne på det nye kvarter og forberede en ny lokalplan for området. KIRKBI har valgt virksomhederne Gehl og Andel til at hjælpe med denne del af processen.

Selvom der endnu ikke foreligger en plan for det nye kvarter, ligger nogle af de grundlæggende værdier fast. Det nye kvarter skal bygges klimavenligt og med fokus på bæredygtighed hele vejen rundt i forhold til miljø, natur, sundhed og sociale forhold. Og så vil leg, læring, kreativitet og bevægelse blive pejlemærker for udviklingen af det nye kvarter, så det kan være med til at skrive et nyt kapitel i historien om Billund som ”Børnenes Hovedstad”.

Vigtig brik i udviklingen af Billund

Borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen, ser frem til at tage hul på samarbejdet:
”Travbanen er en vigtig brik i udviklingen af Billund, og vi glæder os til at være med til at skabe et nyt bykvarter, som kan gøre det attraktivt for flere at bosætte sig i Billund frem for at pendle til og fra byen. Derudover vil det være vigtigt at skabe nye muligheder for leg, kreativitet og bevægelse, der kan blive til glæde for alle i Billund.”

Travbanen overtages 1. januar 2022

KIRKBI har købt Travbanen af Billund Trav og overtager travbanen 1. januar 2022.

Det nye kvarter vil blive udviklet i tæt samarbejde mellem KIRKBI og Billund Kommune og i løbende dialog med borgere, børn og unge, virksomheder, foreninger og organisationer i Billund.

Læs mere