31. marts 2023

Træbælte omkring Travbyen tyndes ud 

Om kort tid går arbejdet i gang med at flytte og fælde en række træer langs Vejlevej og Nordmarksvej ind mod Travbyen-arealet. Der er flere årsager til, at træerne må ryddes.

Om kort tid går arbejdet i gang med at flytte og fælde en række træer langs Vejlevej og Nordmarksvej ind mod Travbyen-arealet. 

Årsagen til, at træerne ryddes, er flere. Generelt står træerne alt for tæt til, at de kan udvikle sig, og flere invasive arter har fundet plads. De høje poppeltræer er dårlige og der er grene, der skygger for gadebelysningen. Desuden ønsker KIRKBI at åbne mere op, så borgere og forbipasserende kan følge med i de midlertidige aktiviteter på området og på sigt også følge med i byggeriet af den nye bydel, når det går i gang.  

For at bevare så mange træer som muligt, har landskabsarkitekter været i gang med markering og opmåling af træerne. Nogle af de træer, der står i vejen for det kommende byggeri graves op og flyttes med henblik på bevaring. De træer, der fældes, bliver brugt på forskellig vis – nogle stammer vil blive anvendt til midlertidige aktiviteter, andre stammer bliver liggende på jorden og bliver dermed til naturlige insekthoteller og levesteder for biller og orme, mens den sidste del omdannes til flis, som senere kan genanvendes.  

Arbejdet forventes at gå i gang midt i april, og der vil blive sat skilte op på stierne i området, så gående ledes udenom.